Збіґнєв Бжезінський

Промова перед Львівською міською радою 24 вересня 1998 р.

Щиро і радісно звертаюся до Вас. Хай живе вільна Україна й у цій Україні – місто дружби народів Львів! Щиро дякую, шановні пані та панове! Адже Львів має для мене велике значення, насамперед стратегічне та політичне, але також, з іншого боку, й особисте, бо я є американцем польського походження.

Як американець я розумію велике значення незалежности України для світової політики, бо вона трансформувала політичну мапу Европи. Поява такої великої держави, як Україна, мала значний вплив на формування нового балансу сил, який зараз є в Европі, сприяла розв'язанню складної дилеми, що стояла донедавна перед Европою, і важко було знайти з неї вихід. Тобто проблема, яка перед тим сама собою розв'язалася, щодо експансії імперіялізму Німеччини, не знаходила розв'язання щодо російського імперіялізму.

Перша проблема була подолана завдяки франко-німецькому примиренню, утворенню НАТО і Европейської Спільноти. Друга проблема зараз розв'язується через трансформацію Росії у постімперіялістичну державу, через кооперацію між Сходом і Заходом, через поступове розширення НАТО й Европейської Спільноти. І саме незалежність України є каталізатором цих важливих перемін. Через це вона є стратегічно важливою і має ґлобальне значення. Українська незалежність уможливлює творення нової об'єднаної Великої Европи. З уваги на те, що Америці потрібна саме така міцна об'єднана Европа як ґлобальний союзник, Україна стає важливим стратегічним партнером США.

Але подія, з нагоди якої я тут, має для мене ще глибокий особистий сенс. Сам я народився у Польщі, а родина мого батька походить із цих околиць. Мій батько народився недалеко звідси – у Перемишлі. Я є також Почесним громадянином Перемишля, тому для мене дуже приємно отримати звання Почесного громадянина Львова. Мушу визнати, що свого часу мій батько воював за місто Львів. Він казав мені, що для українців і поляків це була братовбивча війна, зиск із якої мали сторонні сили. Мій батько працював дипломатом у Харкові під час страшних репресій, так званої "єжовщини". Він мені розповідав про винищення української інтеліґенції. Тому ще з дитинства я зберіг глибоку пошану до національних почуттів українців. Наприкінці 70-х я очолював Раду національної безпеки США та звертав увагу президента Джиммі Картера на потребу розв'язати українську національну проблему. Через це незалежна Україна має для мене і сентиментальне, і політичне значення. Тому я вважаю за необхідне працювати для посилення й усталення величезного значення України в Европі, яке здійснюється через побудову Української держави та її участь у творенні нової Европи.

Я хочу особливо наголосити на важливості України в европейському аспекті. Культурно та політично Україна є, насамперед, центральноевропейською державою, і аж ніяк не евразійською державою чи містичною концепцією якоїсь спільноти.

А Львів символізує для України европейську ідентичність, її культурні зв'язки та політичне самовизначення. І не випадково, що так багато львів'ян зробили свій жертовний внесок у боротьбу за незалежну Україну. Як центральноевропейська держава Україна, пов'язана численними інтеґраційними зв'язками з Европою, відіграє особливу роль у нав’язанні відповідних стосунків між Европою та Росією, але це буде тривалим процесом. Україна як незалежна центральноевропейська держава може та повинна підтримувати дружні стосунки з Росією. США не зацікавлені у протистоянні та ворожнечі між Україною та Росією. Як центральноевропейська держава Україна може допомогти Росії увійти як конструктивному партнерові до мозаїки вільних европейських держав. З цього погляду важко переоцінити роль України у відновленні стабільної великої Европи. Ваша роль серед країн СНД є вирішальною, бо без впливу України СНД перетворилася би на СРСР. Незалежна Україна допомогла витворити механізм конструктивної економічної кооперації, без перетворення СНД на механізм центрального політичного контролю та єдину державу. Все це свідчить про величезне значення української свободи та про ваші потенційні можливості.

Ваше місто відігравало центральну роль у підтриманні вогнища свободи, і Ви тепер робите все для розвитку та розбудови цієї свободи. Важливою справою на майбутнє є повне українсько-польське примирення. Без цього неможливі безпека та стабільність в центрі Европи. Тому для Америки польсько-українські стосунки мають таке важливе значення, та це також в загальноевропейських інтересах, і так само України та Польщі. Миролюбна Україна забезпечує польську свободу та безпеку, таке ж значення для України має і миролюбна Польща. Ми добре знаємо, кому вигідна українсько-польська ворожнеча. Ми так само знаємо, хто хоче її спровокувати, чи то в Перемишлі, чи у Львові.

Сьогодні не було би Европейського Союзу без франко-німецького примирення. Для досягнення такого порозуміння були потрібні велика праця та величезне терпіння. Дуже багато конкретних кроків назустріч одні одним зробили французи та німці. Вони мусили виявити добру волю. Мусили витворитися спеціальні стосунки між німецькими та французькими містами. Президенти Франції та Німеччини спільно відвідали кладовище у Вердені, щоби назавжди позбутися цієї ворожнечі. Політичні лідери обох країн показали політичну зрілість у розв'язанні цього конфлікту. Німецький і французький народи зрозуміли історичну потребу цього кроку.

Я переконаний, що український і польський народи є такими ж зрілими, як німці та французи. Примирення повинно здійснюватися на всіх рівнях, не лише на формальному, але й на побутовому. Треба позбуватися неґативної пам'яті, щоби не повторювався гіркий досвід минулого. Застарілі стереотипи та гіркі почуття можуть спричинювати неґативні вияви з обох боків. Львів повинен відіграти особливу роль у подоланні застарілих упереджень як найбільш західне та центральноевропейське місто в Україні.

Львів є культурним центром України, в якому поряд із українською культурою представлені зразки польської, вірменської, єврейської традицій. Це місто, яке мало академічну довершеність (перфектність).

Дозвольте мені у зв'язку з цим висловити свою пропозицію. Відповідником Львова у Польщі є місто Вроцлав. Він має схожі характеристики. Львів є, безперечно, в Центральній Европі, як і Вроцлав, який, окрім того, є проєктором Польщі на Захід. я вважаю за доцільне та корисне, щоби ці два міста встановили особливі стосунки, як певні німецькі та французькі міста, для кращого примирення. Такі стосунки були би дуже корисними для повного примирення між незалежними Україною та Польщею.

Дуже важливо для майбутньої Европи, щоб Україна та Польща були незалежними і мали ґарантовану безпеку. Такі зв'язки можуть сприяти подальшому розширенню об'єднаної Европи та НАТО. Я не хочу випереджувати перебіг подій такого рівня. Є речі, щодо яких Україна повинна сама визначитись. Але в інтересах України, щоби НАТО і ЕС розширювалися. На мою думку, настане персоніфікація стосунків України з НАТО і ЕС. Для цього процесу є дуже важливими зміцнення Вашої демократії та здійснення економічних реформ.

Успіхи Вашої демократії вражають, навіть дуже. Економічні реформи, натомість, мають менший успіх, і є можливість їх невдачі. Але криза в Росії створює гірші наслідки, ніж в Україні. Величезні обсяги російської економіки унеможливлюють дієву допомогу, тоді як економічний простір України дещо інший, має приблизно такі ж розміри, як і польський. Це дозволяє Америці та Заходові надати Україні допомогу для проведення економічних реформ, як ми допомагали Польщі протягом останніх десяти років. Вільна демократична Україна, в якій здійснюються економічні реформи, має велике значення для всього европейського економічного механізму.

З цього погляду, Львів відіграє величезну роль, бо Ви є провідником українського успіху та українських реформ. Для мене надзвичайно велика честь стати Почесним громадянином Львова.

Я завжди знав і вірив, що буде Незалежна Україна!

Я переконаний, що Україна буде гідним партнером вільної об'єднаної Европи. І в цьому процесі спеціальну роль відіграватиме Львів.


ч
и
с
л
о

14

1998