повернутися бібліотека Ї

Ґжеґож В. Колодко

Від шоку до терапії

Економіка і політика трансформації

ISBN 966-7790-01-0
Львів, 2004

ЗМІСТ

Вступ

1. Перехід від соціялізму – куди?
1.1. Що викликало необхідність переходу?
1.2. Основні умови ринкових реформ при соціялізмі
1.3. «Соціялістичний фройдманізм» чи «гелбрайтівський соціялізм»?
1.4. Останній експеримент: польські реформи 80-х років
1.5. «Чим гірше, тим ліпше»
1.6. Від ринкового соціялізму до відродження капіталізму
1.7. Цілі переходу: перспективи та ілюзії

2. Різні точки відліку
2.1. Геополітика: точки відліку і кінцеві результати
2.2. Економічні системи і структури
2.3. Фінансова дестабілізація і синдром інфляційного дефіциту
2.4. Цикли росту і стаґнація соціялістичної економіки

3. Системні зміни і функціонування економіки
3.1. Реформи і ріст економіки: Китай і В’єтнам
3.2. Перехідний період і спад виробництва: Европа і колишні республіки СССР
3.3. Плюси і мінуси постсоціялістичної спадщини

4. Перехідний спад: надії, реальність, тлумачення
4.1. Лібералізація, стабілізація і великий спад 90-х років
4.2. Помилки у виборі шляху
4.3. Невдачі шокової терапії і «творчого руйнування»
4.4. Системний вакуум: ні плану, ні ринку
4.5. Революція у правах власности і спад виробництва

5. Перегляд Вашинґтонського консенсусу
5.1. Стратеґія без росту: відсутні елементи
5.2. Уперед, до нового консенсусу
5.3. Цілі і методи економічної стратегії

6. Політика переходу і стратеґія розвитку
6.1. Перехід як процес реструктуризації систем
6.2. Перехід як інструмент стратегії розвитку
6.3. Структурне будівництво: від шокового провалу до поетапної терапії

7. Перехід від плану до ринку: концепція і реалізація
7.1. Приватизація, новий приватний сектор і корпоративне управління
7.2. Зацікавлені групи і лобіювання економічного росту
7.3. Неформальні організації: корупція й організована злочинність

8. Фінансова реформа і політика
8.1. Нова фіскальна система
8.2. Реформа соціяльного забезпечення, заощадження і зростання виробництва
8.3. Режими обмінного курсу
8.4. Розвиток фінансового сектору

9. Перерозподіл витрат і прибутків у перехідний період
9.1. Приватизація: боротьба за розподіл багатств
9.2. Справедливість і рівність: очікування і результати
9.3. Механізми розподілу
9.4. Питання справедливости при визначенні політики
9.5. «Нові багатії» і «нові бідняки»
9.6. Розподіл доходів і економічне зростання

10. Маркетизація і демократизація
10.1. Сумісність ринку і демократії
10.2. Зворотній зв’язок
10.3. Дилема «посткомуністичного виборця»

11. Від одужання до стійкого росту
11.1. Недоліки ринку і криза
11.2. Відродження і нова роль держави
11.3. Розмір уряду, рівність і ріст

12. Інтернаціоналізація постсоціялістичних економік
12.1. Перехід і глобалізація: проблеми координації
12.2. Роль міжнародних організацій
12.3. Особливе значення МВФ і МБРР
12.4. Інтеграція у світову економіку
12.5. Два боки нових ринків
12.6. Економічна допомога, прямі капіталовкладення і иноземний капітал
12.7. Відкритість, потоки капіталу і чотири політичні дилеми

13. Далекі перспективи
13.1. Альтернативні шляхи: стагнація, ріст, стійкий розвиток
13.2. Оптимістичні прогнози, похмурі сценарії і мудра політика
13.3. Манівці і тупики
13.4. А чи буде щасливий кінець?

14. Сумніви і висновки

Додаток
Політичні висновки і поствашинґтонський консенсус

Статистичний додаток