на головну сторінку незалежний культурологічний часопис «Ї»
число 83 / 2015
ВІЛЬНІ МУЛЯРІ МАСОНИ
ЗМІСТ
 

Александр Ґізе

Що таке вільномулярство?

Александр Ґізе

Хто такий вільний муляр? Хто стає вільним мулярем?
Що відрізняє вільмулярство від решти чоловічих товариств?
Що таке корисливе вільномулярство?
Чому в ложах немає жінок, а, може, таки є?

Александр Ґізе

Ложі, будівельні робітні і Великі Ложі
Середньовічні будівничі робітні. Значення будівничих хиж.
Форми вільномулярської організації

Александр Ґізе

Що такого таємничого роблять вільні мулярі?
Символи. Ритуали. Езотерика і екзотерика.
Вільномулярі і громадськість

Александр Ґізе

Англійська система Великих Лож. Великі Ложі в Ірландії
Розширення системи Великих Лож

Александр Ґізе

Вільномулярство у Німеччині:
лицарі, орденські браття, гуманісти
Німецький партикуляризм. Брутальність проти гуманности

Александр Ґізе

Вільномулярство в Австрії: реформатори, якобинці, ліберали
«Патент про вільномулярів». Прикордонні ложі
Соціяльні реформи і виховання.

Александр Ґізе

Церква і вільномулярство. Ліхтенауська декларація

Александр Ґізе

Звідки така віра у невелику спільноту людей?

Тадеуш Цеґєльскі

Вільномулярство і світоглядні кризи XVII та XVIII сторіч

Мікеле Мараморако

Храм - відображення світу

Тадеуш Цегельський

Таємниці вільних мулярів. Перший ступінь втаємничення

Ґотґольд Єфраїм Лессинґ

Виховання людського роду

Вольфґанґ Акунов

Орден Храму барона фон Гунда

Жак д’Онт

Про роль вільних мулярів у формуванні філософської системи Геґеля

Віктор Савченко

Історична хронологія розвитку вільномулярства в Україні

Ніколаус Шверцлер

Вільномулярство тут і тепер - післямова, яка, можливо, для чогось та й знадобиться