зміст
попередня стаття наступна стаття на головну сторінку

Продажа млина от Степана Гордієнка
пну Омеляну Кириловичу, войту лохвицкому,

року 1677, мца іюля 10.

Перед нами, Юском Когляренком, сотником лохвицким, Демком Виприском, атаманом городовим і при нас будучих, пна Івана Богатиренка, пна Івана Дзугавого, бурмистров майстрату лохвицкого і многих персон зацних, при том запису будучих, постановившися очевисте пн Стефан Гордієнко, обывател Річинский, до уписаня в книги міскиє лохвицкіє зознал явне, ясне, доброволне і непримусне, іж продал млим свой власний с колами трома, ступи і каменей два на річинской греблі на селі стоячий, ніким непенний і ни в якой сумі наперед сей продажи ні в чом не заведений, славетному пну Омеляну Кириловичу, войту лохвицкому, за певную а очевисте взятую суму, за золотих чотириста, сполна єму самому, жоні і дЪтем єго на вЪчност продалем. Которому то пну Омеляну волно тим млинол, яко своим власним, диспоноват і кому схотя в болшой сумі продати, дати, даровати і заменяти, і на який колвек пожиток свой ліпший обернути. А я юж, вишей менованный Гордієнко, а ні жона моя і потомкове яко і приятеле так близкіє яко і далекие, жадной части і поиск от тот проданний млин вічними часи моци мати не будут. Тилко яко вышей описано при пну Омеляну, при жоні і дітех єго, вічно зостават маєт, на що для віри ліпшой просили нас, вряд, обі сторони, абы им тая купля і продажа до книг міских Лохвицких принята і записана была, счо і одержали і єст записано.


ч
и
с
л
о

35

2004