зміст
попередня стаття наступна стаття на головну сторінку

Товариські форми і звичаї

(Нова Хата. Журнал для плекання домашньої культури. Львів, січень 1928)

Шановні читачки! Коли редакція нашого журналу рішила друкувати правила «доброго тону», це не тому, що підозріває Вас о незнання правил товариського поведений:, а лише тому, щоб Ви були в курсі усіх змін, які під цим оглядом принесла з собою повоєнна доба. Бажаємо, щоби наші громадянки не оставали і в цій ділянці по заду других народів, щоби уміли поучити своїх доньок, а ще більше синів та щоби наше товариське життя не мало пересадних форм, запозичених у наших сусідів.

Добре поведення – це залізний лист, який отвирає усі двері. Добре вихована, тактовна людина має усюди доступ, не дивлячись на це, звідкіля вона родом.

Конвенціональні форми товариського життя не родилися самовільно, вони виростали на протязі століть, відповідали означеним потребам і вимогам співжиття людей та підлягали, відповідно до обставин, ріжним змінам.

Якраз останні роки змінили дуже багато. Не одно, що перед війною було «неможливе» – сьогодня є вже самозрозуміле. Відношення жінки, як рівноправної і рівновартної громадянки, до мущини є тепер далеко свобідніше, як перед війною. Багато понять випередила техніка та модерний спосіб думання, нова життєва програма приносить зі собою нові звичаї, нове поведення.

Декілька загальних уваг

Основним законом доброго поведення є згляд на других. Нігде на світі не називають добре вихованими тих, які пястуками роблять собі місце в переповненій салі, залізниці, або театральній гардероби.

***

Добре поведення має бути невимушене, природне, не може стісняти людини так, як за тісний ковнірець, або тісні черевики.

Нічо не робить так поганого і смішного вражіння як пересада в чемності. (Пересада в товариських формах це характеристична риса наших сусідів. «Padam do nozek», «caluje raczki», «sluganajnizszy». безчисленні уклони, висмівають у цілому світі.

***

Нема ще великого нещастя, якщо деколи зробимо малий промах в товариських формах. Хто ці форми добре знає, може собі дозволити перейти часом над деякими з них до денного порядку. Хто однак аж пересадним перепрошуванням звертає увагу на свій блуд, погіршає своє положення в десятеро.

***

Добре поведення у молодих людей пізнати по їх відношенні до старших.

Чемність і респект тільки для своїх настоятелів в уряді, бюрі і т. д. не числиться. Це еґоізм в найснішій формі. Головне тут – це поведення супроти старших в приватному житті.

***

Тактовна жінка одягається все відповідно до часу і окруження. Вона ніколи не викликує невдоволення своїм зовнішним виглядом. Вона не є ані занедбана, ані надто вичепурена.

В гостині

З приводу запрошення в гостину можемо дуже тішитися або бути невдоволені, а то й нещасливі. Одно певне: за нього треба подякувати та дати господарям відповідь, чи прийдемо. Відповідь треба дати на протязі 48 годин від одержання запрошення.

Запрошення можуть бути устні або письменні, телефонічні, або друковані – все залежить від обставин. Не треба думати, що коли хтось бажає погостити у себе своїх знайомих, мусить з цього приводу видати великий обід або вечеру. За виїмком першого снідання, не має сьогодня їди, на яку не можнаб запросити гостей. В означеній годині треба явитись точно; спізнятися до приватного дому не належить сьогодня до доброго тону.

Завданням господарів є розмістити гостей так, щоби вони були вдоволені, та гарно себе почували. Тому, при більшій кількости запрошених треба заздалегідь подумати про це, де кого при столі посадити. Що до порядку сидження, то сьогодня нема вже «першого місця» ані «сірого кінця». Господиня і господар сідають по середині стола, місця праворуч і ліворуч них є найбільше почесні. Загалом модерний спосіб життя не признає жадних спеціяльних правил. Господарі мають лише тямити, щоби гості добре бавилися.

При столі

Мущина має обовязок дбати при столі про свою сусідку. Він подає їжу, доливає напитки та провадить розмову так, щоби вона не нудилась і була вдоволена.

При святочних нагодах треба вислухати терпеливо всіх тоастів, хочаб вони були навіть дуже довгі. В часі тоасту перериваємо їжу. Коли ми самі маємо говорити, то слід все тямити; що лише дуже коротка бесіда викликує добре вражіння. Годинні промови залишім собі на віча.

Не можна пити напитків перед поданням першої страви. В часі подавання зупи, чи мясива нечемно їсти солодке, або овочі, які є на столі. Також не можна забирати квітів, якими є прибраний стіл, на те, щоби пришпилити їх до свого одягу. (Про спосіб їдження і приняті звичаї відносно поодиноких страв буде окремий розділ).

Поворот домів

Як першим обовязком (зокрема молодих людей) є прийти точно, якщо є прошені до приватної хати, так само не можна забувати про поворот домів. Гості, які не знають, коли попращатися – це нещастя для перетомленої хазяйки. Гості, які виходять раньше, пращаються можливо тихо з хазайкою та найближчими сусідами. Нема ніякого обовязку всім по черзі подавати руку та впроваджувати заколот своїм відходом. Не забудьмо подякувати хазяїнам за запрошення.

Служниця, яка нам помагає одягнутись і яка подавала при столі, очікує слушно якоїсь дрібної винагороди.

***

Тепер усунено звичай, що по молоді жінки, які бувають самі є гостині, мусить хтось приходити. Є самозрозумілим обовязком котрогось з мущин відпровадити знайому жінку домів. У великих містах не мусить це бути аж до самої хати, вистане до найближчого трамваю (якщо година ще не надто спізнена). Коли мущина відпроваджує до хати, жде поки не відчинять брами і щойно тоді пращається. Якщо котра жінка не має знайомих, або не хоче їх сама просити о відпровадження, звертається до господині дому і вона це полагоджує.

(О. Ш.)


ч
и
с
л
о

35

2004