повернутися бібліотека Ї

Головна Руська Рада
1848-1851

Протоколи засідань і книга кореспонденції

За редакцією Олега Турія
Упорядники Уляна Кришталович та Іван Сварник

Інститут Історії Церкви Українського Католицького Університету
Центральний державний історичний архів України, м. Львів

У співпраці з

Канадським Інститутом Українських Студій Альбертського Універитету
Інститутом історичних досліджень Львівського Національного університету ім. Івана Франка
Незалежним Культурологічним Часописом “Ї”

У збірнику опубліковано основні документи Головної Руської Ради - першої української національно-політичної організації, що була утворена в Галичині з ініціативи та під проводом греко-католицької єрархії на хвилі революційного піднесення європейської "Весни народів". У протоколах засідань та книзі кореспонденції відображено увесь спектр багатогранної діяльності цієї інституції: становлення й структур, вироблення ідеології та форм політичної боротьби, заснування першого українського часопису й інші культурно-просвітницькі ініціативи, домагання "українізації" адміністрації, шкільництва та творення перших українських військових формувань, захист селянських прав і забезпечення релігійної рівноправності. Публікація джерел супроводжується ґрунтовною передмовою, примітками, іменним та географічним покажчиками, а також словником рідковживаних та іншомовних слів. Видання призначене для істориків, політологів, культурологів, богословів, науковців та студентів, усіх тих, хто цікавиться минулим України та генезою українського національного руху.

Тексти підготовлено до друку при сприянні Канадського Інституту Українських Студій Альбертського Універитету (з Архівного вічного фонду їм. Стефанії Букачевської-Пастушенко)

Видання опубліковано завдяки фінансовій підтримці Міжнародного Фонду “Відродження”

Львів: Інститут Історії Церкви Українського Католицького Університету, 2002. - XXXIV + 270 с.
ISBN 966-7034-34-8
© Олег Турій, вступна стаття, 2002
© Інститут Історії Церкви, 2002